احداث برفگیر ها و بهمن گیر های راه دسترسی سد رودبار لرستان

توضیحات پروژه

ساخت و نصب 1100 تن اسکلت فلزی برفگیر و بهمن گیر های جاده دسترسی سد رودبار لرستان

موقعیت پروژه

استان لرستان

کارفرما

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

وزن سازه و مدت اجرا

وزن سازه 1000 تن و مدت اجرای پروژه 4 ماه

                               

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...