ساخت و نصب تجهیزات نیروگاه کارون 4

توضیحات پروژه

ساخت ، سند بلاست ، رنگ آمیزی ، بارگیری ، حمل و نصب تجهیزات Spiral Case , Stay Ring , Bottom Ring , Pit Liner و لوله های مدفون و غیر مدفون در بتن و پوشش مربوط به آنها

موقعیت پروژه

نیروگاه کارون چهار به نشانی کیلومتر 185 جاده شهرکرد - ایذه

کارفرما

شرکت فراب

وزن سازه و مدت اجرا

724 تن و مدت اجرای پروژه 21 ماه می باشد

                     

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...