تابلیه فلزی پل چم نار - چم خرم

توضیحات پروژه

ساخت ، سند بلاست ، رنگ آمیزی ، بارگیری ، حمل و نصب تیر های فلزی پل چم نار - چم خرم

موقعیت پروژه

استان چهار محال و بختیاری شهر سامان روستای چم خرم

کارفرما

اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری

وزن سازه و مدت اجرا

600 تن و مدت اجرای پروژه 2 ماه می باشد

             

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...